ZARZĄD

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej
na kadencję 2013 - 2015


Stanisław Biłka Prezes Zarządu TMZB-B
Barbara Kubica Wiceprezes Zarządu TMZB-B
Zofia Cichowlaz
Członek  Zarządu
Maria Romankiewicz Sekretarz
Małgorzata Kilijan
Skarbnik
Rafał Butor Członek Zarządu
Adam Józefiak
Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Maria Borgieł
Przewodniczący
Marian Libionka Wiceprzewodniczący
Artur Kasprzykowski
Członek KR

Sąd Koleżeński:
Grażyna Staniszewska Przewodnicząca
Helena Dobranowicz Sekretarz

Numer konta bankowego:

14 8111 0009 2001 1400 7606 0001

Miasto Bielsko-Biała

powstało 1 stycznia 1951 roku z połączenia dwóch organizmów miejskich, leżących po przeciwnych stronach rzeki Białej. Oba posiadają bogatą historię. Starszym miastem jest położone na Śląsku Bielsko, założone pod koniec XIII wieku przez księcia cieszyńskiego Mieszka I z rodu Piastów. Miasto powstało na ważnym szlaku handlowym, prowadzącym z Rusi przez Kraków do Wiednia, zwany potem szlakiem "solnym". Pierwsza historyczna wzmianka o Bielsku pochodzi z 1312 roku. W 1312 roku miasto wraz z księstwem cieszyńskim, jak i całym Śląskiem odpadło od Polski i znalazło się w granicach Królestwa Czeskiego, dzieląc późniejsze jego losy i w konsekwencji wchodząc w skład wielonarodowościowej monarchii austriackiej.