image image image

Zamek książąt Sułkowskich – najstarsza i największa zabytkowa budowla Bielska-Białej, położona we wschodniej części Starego Miasta. Wzniesiony w XIV wieku staraniem księcia cieszyńskiego Przemysława I Noszaka i przez kolejne stulecia służył jako jedna z siedzib Piastów cieszyńskich.

Fontanna usytuowana w miejscu prawdopodobnej lokalizacji XIV-wiecznego drewnianego ratusza miejskiego. Obecnie oryginał figury znajduje się w przedsionku Muzeum na Zamku Sułkowskich.

Zabytkowa Starówka w Bielsku-Białej, teren o powierzchni ok. 10 ha - element średniowiecznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Barokowo-klasycystyczne kamienice z XVII, XVIII i XIX wieku. Zachowała się studnia z rzeźbą Neptuna.

Ratusz

powstał w latach 1895-1897 wg projektu Emanuela Rosta dla Komunalnej Kasy Oszczędności, w stylu eklektyzmu z wyjątkowo bogatą bryłą oraz detalem elewacji i wnętrz. Obecnie siedziba władz miejskich.

Historia Kapeli Ludowej Beskid - przedstawia Stanisław Biłka

 

Zespół Pieśni i Tańca Beskid, działający przy Domu Kultury Włókniarz,  koncertuje, z dużym powodzeniem już od prawie 65 lat. Powstał w roku 1954, kiedy decyzją ówczesnych dyrektorów zakładów włókienniczych, na terenie których działały różnego rodzaju zespoły taneczne, teatrzyki czy też świetlice zakładowe, postanowiono założyć jeden duży zespół reprezentujący branżę włókienniczą. I tak też się stało. Dzięki dużemu zaangażowaniu dyrektora Lenko, Jana Junika, zespół, przez pierwsze lata działalności miał zapewnione środki finansowe na prowadzenie działalności, zakup strojów czy też instrumentów muzycznych. Od pierwszych dni w działalność artystyczną Beskidy włączyła się pani Alina Blaszke, absolwentka znanej naówczas szkoły baletowej i choreograficznej prowadzonej przez Elwirę Kamińską, wieloletnią kierowniczkę artystyczną zespołu Śląsk. Początki nie były łatwe, ale dzięki zaangażowaniu kilku osób, zespół już po kilku miesiącach przygotowań wystąpił na deskach Domu Muzyki. Było to w roku 1954. W 1955 roku Beskid we Wrocławiu na Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni i Tańca zajął III miejsce. Ten sukces otworzył przed zespołem drogę do znakomitej kariery, którą z powodzeniem realizuje po dzień dzisiejszy. Dzięki Alinie Blaszke,- choreograf, Józefowi Gutan – choreograf i zarazem brat pani Aliny Blaszke, czy też Władysławowi Branowskiemu, znakomitemu muzykowi, kierownikowi orkiestr zakładowych w Lenko i Indukcie, który pełnił funkcję pierwszego kierownika Domu Kultury Włókniarzy, Tadeuszowi Kirschner – muzyk, Tadeuszowi Danisz – muzyk, to dziwki tym osobom zespół bardzo szybko stał się profesjonalny. Osoby, które także walnie przyczyniły się do podnoszenia poziomu artystycznego Beskidu były: Stanisław Ptaszkowski, chórmistrz, Antoni Poćwierz – kompozytor, Maria Służałek – pianistka, Aleksandra Garbiak – muzyk, Barbara Wyrozębska – Kaczyńska – choreograf, oraz Ronana Blaszke – Polok, prywatnie córka pani Aliny Blaszke, pierwszej kierownik artystycznej zespołu.

Beskid kultywuje tradycje regionu beskidzkiego. W jego repertuarze są tańce beskidzkie, ale także pochodzące z okolic Cieszyna, z terenu Górnego Śląska oraz innych części Polski: krakowskie, łowickie, nowosądeckie czy też rzeszowskie.

Kapelę Ludową przy zespole Beskid stworzył i był jej wieloletnim kierownikiem znakomity muzyk, Przewodni Beskidzki – Tadeusz Danisz. Przez kilkanaście lat, na przemian z Janem Polakiem, akompaniowali ZpiT Beskid. Obecnie kapelą kieruje Marek Sztefko, który na skrzypcach w kapeli gra już ponad 23 lata.

Pierwsze tournée zagraniczne zespół odbył w Szwajcarii. Był to rok 1964. Obecnie na swoim koncie posiada przeszło 80 występów zagranicznych i prawie 150 koncertów krajowych. Jest to ilość imponująca i predestynuje ZP iT Beskid do miana jednego z najlepszych w kraju.

W roku 2019 obchodzić będzie swoje 65 urodziny.

Pierwszy występ zespołu w Domu Muzyki

Elwira Kamińska - znakomita choreograf, wychowawczyni pierwszej kadry ZPiT Beskid. Wieloletnia kierowniczka artystyczna Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk

Alina Blaszke - pierwsza choreograf ZPiT Beskid

Władysław Branowski - znakomity muzyk, dyrygent, pierwszy kierownik Domu Kultury Włókniarzy

Antoni Poćwierz - kompozytor, twórca muzyki dla chóru zespołu oraz jego grupy tanecznej

Tadeusz Kirschner - muzyk. W latach 1949 - 1950 kompozytor i aranżer w Teatrz Lalek Banialuka, a w latach 1961 - 1964 kierownik muzyczny ZPiT Beskid.

Maria Służałek - znakomita pianistka, pierwsza akompaniatorka zespołu

Tadeusz Danisz - muzyk, założyciel i kierownik Kapeli Ludowej Beskid

Jan Tacina - znakomity znawca folkloru Podbeskidzia, współpracownik T. Danisza

Ludwik Kubera, Julek Zemczak, Jan Polak, Zbigniew Machej, Robert Polaczek - kapela z roku 1967

Barbara Wyrozębska - Kaczyńska - choreograf zespołu w latach 1967 - 74 z tancerkami podczas słynnego wyjazdu do Szwajcarii

Moskwa 1986 rok

Fantastyczne tourne'e po Belgii

Dyplom z niezpaomnianych występów w Turcji

Kapela Beskidek - ostatnie wielkie dzieło wspaniałego muzyka - Tadeusza Danisza

Kapela Ludowa Beskid z Katarzyną Jopek

Kapela Ludowa Beskid

 

Autor: Stanisław Biłka

 

Ciekawostki

Bielsko-Biała pełni funkcję głównego ośrodka administracyjnego, przemysłowego, handlowo-usługowego, akademickiego, kulturalnego i turystycznego regionu zwanego potocznie Podbeskidziem. Jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo miast Polski. Stanowi także ważny w skali kraju węzeł drogowy i kolejowy. Miasto jest członkiem m.in. Związku Miast Polskich. 
1.jpg

Nasza sonda

Chcesz być członkiem Towarzystwa?